หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 

มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 12 หมู่บ้าน

ประชากรมีไฟฟ้า จำนวน 1,560 ครัวเรือน
 
 

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
 
 
 

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 แห่ง

ที่ทำการไปรษณีย์(เอกชน) จำนวน 1 แห่ง
 
 

โรงงาน จำนวน 6 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 2 แห่ง

ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน จำนวน 10 แห่ง

ร้านค้า(ขนาดเล็ก) จำนวน 98 แห่ง

โรงสี(ขนาดเล็ก) จำนวน 4 แห่ง

ร้านรับซ่อมยานยนต์ จำนวน 5 แห่ง