หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นายณฤทธิ์ ศรีปวนใจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังควง
 
 


 

หัวหน้าสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัดสำนักปลัด