หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายณฤทธิ์ ศรีปวนใจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0898568282
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายประสาน เชื้อรอด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0821632832
นางสาวอัจฉรา พลคชา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0622453242
นายเอกชัย ศิริทับ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุพัตรา หูประโคน
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม