หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
         

ถนนลูกรัง จำนวน 12 สาย

ถนนคอนกรีต จำนวน 9 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย
 
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลอง จำนวน 2 สาย

บึง, หนองน้ำ จำนวน 7 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 12 แห่ง

ถังเก็บน้ำ จำนวน 32 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 25 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 77 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 26 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ
(เขายอดเหล็ก,วังน้ำแดง)
จำนวน 2 แห่ง