หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารั้วด้านหน้า อบต.วังควง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 ก.ค. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,10 ตำบลวังควง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ก.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาตกแต่งประดับประดารถเทียน เพื่อเข้าร่วมแห่เทียนกับทางอำเภอพรานกระต่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล ตามโครงการส่งนักกีฬาประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านในเขตตำบลวังควง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข - 4568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    3 ก.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมติดตั้งมาตรน้ำ อบต.วังควง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    3 ก.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,10,11,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อบต.วังควง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มิ.ย. 2562 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39