หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นายไฉน สิงห์แรง
ประธานสภา อบต.วังควง
 


 
นายบุญเกิด สายตา
รองประธานสภา อบต.วังควง


 

สมาชิกสภา อบต.วังควง เขต 1
 
 


นายอนันต์ คะระออม
สมาชิกสภา อบต.วังควง เขต 1


นางญาณิศา ปิ่นมณี
สมาชิกสภา อบต.วังควง เขต 2สมาชิกสภา อบต.วังควง เขต 2


นายสิงห์ เกิดพงษ์
สมาชิกสภา อบต.วังควง เขต 3


นายประวิทย์ เสือนิ่ม
สมาชิกสภา อบต.วังควง เขต 3


นายทวี จีนเพชร
สมาชิกสภา อบต.วังควง เขต 4