หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าโรงสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๐,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอไรส์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BOX CULVERT) หมู่ที่ ๑๒ บ้านลานทองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (BOX CULVERT) หมู่ที่ ๑๒ บ้านลานทองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคุยป่ารัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10