หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นายศรีเมฆ ธรรมสอน
นายก อบต.วังควง
 


 
นายสมเกียรติ สายตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังควง


 
นายโชค เสือด้วง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังควง
 


 
นายสังวร ภูมิเมือง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังควง